Logo
Ukranian

ЗМІСТ

 

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (5).
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ВСТУП ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНОЇ ТА АГІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
С. А. Сергієнко (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто проблемні питання вступу до вищих навчальних закладів і, зокрема, недосконалості механізму зовнішнього незалежного оцінювання, які призводять до прямих сьогоденних та потенційних економічних втрат. Проведено аналіз математичної підготовки у школах на прикладі м. Кременчука та вплив рівня підготовки на результати зовнішнього незалежного оцінювання. Запропоновано заходи профорієнтаційної та агітаційної роботи, що повинні забезпечити ефективну політику зарахування та дієву мотивацію абітурієнтів до свідомого обрання майбутньої спеціальності.

Ключові слова: якість навчання, тестування учнів, зовнішнє незалежне оцінювання, стан математичної підготовки, профорієнтаційна робота.

1. Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання–2013»

// Дзеркало тижня. Україна. – 25 жовтня 2013. – № 39.

2. Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. [Електронний ресурс]. – К.: Український центр оцінювання якості освіти, 2013. – Режим доступу: http://datatp.com.ua/reports/ZNO2013.zip/.

3. Шестаков С. О школьном математическом образовании и образовании вообще [Электронный ресурс] // Математика. Приложение к газете "Первое сентября". – М, 2003.– № 36. – C. 1–2. – Режим доступа: ttps://mat. 1september.ru/2003/36/no36_1.htm.

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»
С. С. Романенко, О. П. Чорний (завантажити)
[in Ukrainian]

Надано аналіз результатів проведення науково-методичного семінару «Інформаційні технології в освіті» за 2012–2013 рр. Наведено перелік доповідей, які обговорювались на семінарі, й дана їх коротка характеристика. Висвітлено результати співпраці середньої та вищої школи на рівні м. Кременчука, яка сприяє підвищенню якості підготовки учнів, і зокрема тих, хто планує вступати на технічні спеціальності. Визначено перспективні шляхи розвитку семінару.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології в освіті, науковий семінар, підвищення якості навчання, співпраця середньої та вищої школи.

1. Результати роботи науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saue.kdu.edu.ua/index.php/ua/seminar-itnp.

2. Шестаков С. О школьном математическом образовании и образовании вообще [Электронный ресурс] // Математика. Приложение к газете "Первое сентября". – М, 2003.– № 36. – C. 1–2. – Режим доступа: ttps://mat.1september.ru/2003/36/no36_1.htm.

3. Сергієнко С.А. Вступ до вищого навчального закладу: питання підготовки абітурієнтів та шляхи покращення професійно-орієнтаційної та агітаційної роботи / Доповідь на науково-методичному семінарі «Інформаційні технології в навчальному процесі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saue.kdu.edu.ua/index.php/ua/seminar-itnp.

Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання

УДОСКОНАЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ ПАНОРАМНОЇ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЗЙОМКИ ВІРТУАЛЬНИХ 3D ТУРІВ
П. П. Костенко, Я. А. Пожар, С. А. Злочевський (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглядається питання розробки панорамної головки для зйомки віртуальних турів. Проведено детальний аналіз існуючих апаратних рішень. Зазначено особливості функціонального використання актуальних на ринку 3D головок та наведено їх основні переваги й недоліки. Запропоновано концепцію вдосконаленої конструкції панорамної головки. Наведено результати тривимірного моделювання структури головки для зйомки віртуальних 3D турів. Розроблено креслення та створено експериментальний зразок запропонованої конструкції. Наведено переваги використання запропонованої в роботі конструкції 3D головки та розглянуто перспективи її подальшого вдосконалення.

Ключові слова: 3D панорама, панорамна головка, 3D тур, нодальна точка, віртуальний тур.

1. Назаров А. Что такое панорама [Электронный ресурс] // Фотожурнал. – 2006. – Режим доступа: http://art.photo-element.ru/ps/panoramic/panoramic.html.

2. Катков Д. Съемка панорамных пейзажей [Электронный ресурс] // Фотожурнал. – 2004. – Режим доступа: http://photo-element.ru/ps/panorama/panorama.html.

3. Пиндора Я. Сферические 3D панорамы и виртуальные туры. [Электронный ресурс] // Сайт компании 3D Pano. – Режим доступа: http://3dpano.pindora.com/

4. Абрамов О. Штативная головка для панорамной фотосъемки [Электронный ресурс] // Журнал «САМ». – 2013. – № 10. – Режим доступа: http://master-sam.ru/full/publikatcii/ SHTATIVNAYA-GOLOVKA-DLYA-PANORAMNOJ-FOTOSYOMKI/

5. Костенко П.П., Пожар Я.А. Проектування пристрою для фотозйомки 3D панорам // Наука. Техника. Инновации. – Сборник статей Международной научно-технической конференции (25–27 марта 2014 г., г. Брянск) / Под общей редакцией А.Л. Сафонова. – Брянск: НДМ, 2014. – С. 373–376.

6. Бушнев Д. Искажения при фотосъемке [Электронный ресурс] // Сайт компании «Два Пилота». – Режим доступа: www.colorpilot.ru/perspective_distortion.html

7. Thoby M. Slim Rotator [Электронный ресурс] // Блог фотографа M. Thoby. – Режим доступа: http://michel.thoby.free.fr/Nadir/Slim/Slim_rotator.html

8. Panoramic head "Sfera–69" [Электронный ресурс] // Сайт Панорамная головка «Сфера–69». – Режим доступа: http://panohad.narod.ru/index/0-10

9. Пожар Я.А. Розробка моделі панорамної головки зйомки 3D панорам засобами 3D Max // Збірник тез VII Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT–2014), м. Київ, 17–19 квітня 2014 р. –  К.: Національний авіаційний університет, 2014. – С. 126.

Підсумки роботи і перспективи розвитку наукових напрямів

МІСЦЕ КАФЕДРИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ  ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В СПІЛЬНОТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ
Д. Г. Мамчур (завантажити)
[in Ukrainian]

Надано аналіз етапів становлення, розвитку та роботи кафедри систем автоматичного управління та електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського в період 1998–2013 років. Метою аналізу є оцінка наукових, практичних та навчально-педагогічних результатів роботи кафедри, визначення місця кафедри у загальній спільноті електромеханіків. Аналіз показав, що кафедра є самодостатнім колективом, в якому активно розвивається власна наукова школа з проблематики оцінки й підвищення енергоефективності роботи електромеханічного обладнання на основі аналізу енергетичних процесів, що дає змогу виконувати практичні розробки у відповідному напрямі, проводити навчання студентів на основі передових наукових та практичних досягнень у галузі електротехніки. Міцні зв’язки з підприємствами галузі електромеханіки надають змогу розробляти й впроваджувати у виробництво власні та використовувати в роботі й навчанні передові зразки сучасного електромеханічного обладнання, що дозволяє підвищувати якість підготовки й конкурентоспроможність на ринку праці фахівців відповідних спеціальностей. Ефективне співробітництво кафедри із закордонними навчальними закладами дозволяє обмінюватися останніми досягненнями й набутим досвідом із провідними фахівцями установ-партнерів кафедри, що дає змогу використовувати в роботі та впроваджувати у навчання передові світові здобутки та інновації. Показано, що кафедра систем автоматичного управління та електроприводу на даний момент є одним із лідерів підготовки фахівців-електромеханіків на теренах України, а її міцні зв’язки з промисловими підприємствами та навчальними закладами як України, так і зарубіжних країн дозволяють займати чільне місце у спільноті електромеханіків.

Ключові слова: електромеханіка, освіта, аналіз, промисловість.

1. Кафедра «Системи автоматичного управління та електропривод». Досвід. Досягнення. Перспективи. – Кременчук, КрНУ, 2012. – 312 с.

2. Оіційний сайт кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» ІЕЕСУ КрНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saue.kdu.edu.ua

3. Черный А.П., Гладырь А.И., Осадчук Ю.Г. и др. Пусковые системы нерегулируемых электроприводов: монография. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2006. – 280 с.

4. Черный А.П., Родькин Д.И., Калинов А.П., Воробейчик О.В. Мониторинг параметров электрических двигателей электромеханических систем: монография. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2008. – 244 с.

5. Лашко Ю.В., Чорний О.П., Родькін Д.Й. Захист асинхронних двигунів за показниками якості перетворення енергії: монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2010. – 200 с.

6. Басов М.М., Дзюбан В.С., Загірняк М.В., Калінов А.П. Апарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ: монографія. – Кременчук: ПП Щербатих O.В., 2010. – 259 с.

7. Перекрест А.Л., Коренькова Т.В., Родькін Д.И.. Системи активного регулювання параметрів насосних комплексів: монографія. – Кременчук: ПП Щербатих O.В., 2011. – 180 с.

8. Сидоренко В.М., Чорний О.П., Родькін Д.Й., Осадчук Ю.Г. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу: монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. – 228 с.

9. Огарь В.А., Родькін Д.Й. Характеристики асинхронних двигунів з урахуванням нелінейних властивостей магнітної системи: монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2013. – 320 с.

10. Сукач С.В., Шульга Ю.І. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях: монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2013. – 192 с.

11. Загірняк М.В., Мамчур Д.Г., Калінов А.П., Чумачова А.В. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності: монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2013. – 208 с.

12. Загірняк М.В., Родькін Д.Й., Ромашихін Ю.В., Чорний О.П. Енергетичний метод ідентифікації параметрів асинхронних двигунів: монографія. – Кременчук: ПП Щербатых О.В., 2013. – 166 с.

13. Родькин Д.Й., Величко Т.В. Теория электропривода. Часть 1. Механика и характеристики двигателей в электроприводе. – Кременчуг: КГПИ, 1999. – 239 с.

14. Черный А.П., Родькин Д.И., Луговой А.В. и др. Моделирование электромеханических систем: учебное пособие. – Кременчуг, 1999. – 202 с.

15. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Луговой А.В. та ін. Моделювання електромеханічних систем : підручник для вузів. – Кременчук, 2001. – 374 с.

16. Родькін Д.Й., Чорний О.П., Сьомочкін О.П. та ін. Експериментальні дослідження в електроприводі: навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 120 с.

17. Мосьпан В.О., Родькін Д.Й., Рябозей А.Б. Системи навантажування асинхронних двигунів частотною модуляцією напруги живлення. – Кременчук, 2002. –114 с.

18. Офіційний сайт КрНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=941

 

ДО ЮВІЛЕЮ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА
Н. О. Гордієнко, Ю. О. Алєксєєва, Д. Й. Родькін (завантажити)
[in Ukrainian]

Показано, як кафедра «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського включилась у підготовку до святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. Підкреслено, що на суто технічній кафедрі можливе проведення заходів гуманітарної спрямованості, що сприяє розширенню кругозору співробітників кафедри, студентів, розвитку почуття патріотизму, гордості за свою країну.

Ключові слова: музей, ювілей, Кобзар, велетень вітчизняної культури.

1.  Гордієнко Н.О., Алєксєєва Ю.О. До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка. Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації // Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у м. Кременчук 10–11 квітня 2014 року. – Кременчук: КРНУ, 2014. – С.

2.  Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. – К., 2008. – С. 25–29.

3.  Яцюк В. Малярство і графіка Тараса Шевченка. – К., 2003. – С. 33–38.

4.  Національний музей Тараса Шевченка: альбом. – К., 2002. – С. 51–68.

5.  Шляхами Великого Кобзаря: атлас / За ред. Н.О. Крижова. – К.: ДНВП «Картографія», 2014. – 87 с.

 
Яндекс.Метрика