Logo
Ukranian

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ, 2019. Т. 7. № 2. 204 с.
Домашня сторінка журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити випуск

 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Мозок людини і комп’ютер: фундаментальні причино-наслідкові (каузальні) відмінності в нейронних та електричних мережах
Соловйов О. В. (завантажити)
[in English]

Теоретичні і методичні засади організації кооперативного навчання у закладах вищої освіти
Зеленська Л. Д., Зеленський Б. Р. (завантажити)
[in Ukrainian]

Організаційно-педагогічна діяльність харківського державного учительского інституту в повоєнний період
Бондаренко А. С. (завантажити)
[in Ukrainian]

Передісторія формування сучасної системи музично-естетичного виховання молодших школярів в Республіці Корея
Кім О. О. (завантажити)
[in Ukrainian]

Лінгвістичні аспекти вивчення фразових дієслів
Шокарьова Н. С. (завантажити)
[in Ukrainian]

Розвиток інноваційної культури керівника закладу освіти: аналіз зарубіжного досвіду
Козлов Д. О. (завантажити)
[in Ukrainian]

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Методологічні основи формування організаційно-методичної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування
Огуй С. В. (завантажити)
[in Ukrainian]

Сучасний стан професійної освіти дорослих у Республіці Білорусь
Черничко Н. О. (завантажити)
[in Ukrainian]

Формування відповідальності майбутнього фахівця – найважливіша вимога професійної підготовки сучасних студентів-енергетиків
Шамардіна В. М., Аніщенко М. В., Лазуренко О. П. (завантажити)
[in Ukrainian]

ІННОВАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Принципи візуальної оцінки результатів тестування з використанням емоційної складової
Юдіна А. Л., Чорний О. П., Сергієнко С. А. (завантажити)
[in Ukrainian]

Інформаційно-освітнє середовище як умова активізації пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ
Грицюк О. С., Шаповал О. А., Опришко А. В. (завантажити)
[in Ukrainian]

Досвід європейських університетів в організації дистанційної освіти
Дернова М. Г. (завантажити)
[in Ukrainian]

Досвід упровадження та інтеграції системи онлайн-навчання на платформі Moodle у освітній простір університету
Славко Г. В., Сергієнко С. А. (завантажити)
[in Ukrainian]

Вивчення загальнотехнічних дисциплін в умовах інформаційно-освітнього середовища за допомогою інтерактивних аудіовізуальних засобів
Доценко Н. А. (завантажити)
[in Ukrainian]

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Почуття гумору у процесі прийняття рішень студентами
Білоус Р. М., Валверде Кота Б., Брага С. Ю. (завантажити)
[in Ukrainian]

Гуманістичні ідеї в науково-практичному доробку О. Строніна
Герасименко Л. В. (завантажити)
[in Ukrainian]

Політичне самовизначення українського юнацтва
Лебединська Г. О. (завантажити)
[in Ukrainian]

Емпіричні показники рівню стресостійкості у студентів гуманітарних та технічних напрямів навчання
Літвінова О. В., Федоренко С. А. (завантажити)
[in Ukrainian]

Психологічні особливості комунікативної культури вчителя
Давидова О. В. (завантажити)
[in Ukrainian]

 Яндекс.Метрика