Logo
Ukranian

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Головний редактор
Загірняк М.В., дійсний член (академік) Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора
Чорний О.П., директор ІЕЕСУ КрНУ, д.т.н., проф.;
Родькін Д.Й., завідувач кафедри САУЕ ІЕЕСУ КрНУ, д.т.н., проф.

Члени редакційної колегії

Технічні науки

Бешта О.С., д.техн.н., проф. (м. Дніпропетровськ);
Грабко В.В., д.техн.н., проф. (м. Вінниця);
Клепіков В.Б., д.техн.н., проф. (м. Харків);
Ковач Д., к.техн.н., проф. (Словаччина);
Коренькова Т.В., к.техн.н., доц. (м. Кременчук);
Перекрест А.Л., к.техн.н., доц. (м. Кременчук);
Пересада С.М., д.техн.н., проф. (м. Київ);
Садовой О.В., д.техн.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);
Сергієнко С.А., к.техн.н., доц. (м. Кременчук);
Ткачук
В.І., д.техн.н., проф. (м. Львів);
Толочко О.І., д.техн.н., проф. (м. Донецьк);
Фіраго Б.Й., д.техн.н., проф. (Білорусь);
Чермалих В.М., д.техн.н., проф. (м. Київ);

Педагогічні науки

Беспарточна О.І., к.пед.н., (м. Кременчук);
Бізін
В.П., д.пед.н., проф. (м. Кременчук);
Волкова Н. П., д.пед.н., проф., (м. Дніпропетровськ);
Козлакова Г.О., д.пед.н., проф., (м. Київ);
Павленко О.О., д.пед.н., проф., (м. Дніпропетровськ);
Поясок Т.Б., д.пед.н., проф. (м. Кременчук);
Софронова Н.В., д.пед.н., проф. (Росія);
Шабаліна О.Л., д.пед.н., проф. (Росія);

Природничі науки

Наумов Г.Б., д.г.-м.н., проф. (Росія);
Никифоров В.В.
, д.біол.н., проф. (м. Кременчук);
Підліснюк В.В., д.хім.н., проф. (Словаччина);
Травлєєв А.П., д.біол.н., проф. (м. Дніпропетровськ);
Штрбова Є., к.біол.н., доц. (Словаччина).

 

Технічні секретарі: Романенко С.С., асист., Істоміна Н.М., ст. викл.

 
Яндекс.Метрика