Науково-практичний електронний журнал

"Інженерні та освітні технології"

Науково-практичний електронний журнал "Інженерні та освітні технології"ISSN 2072-2052 (Print)
ISSN 2074-9937 (Online)


Науково-практичний електронний журнал "Інженерні та освітні технології" видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2013 року.

Виходить чотири рази на рік.

Науково-виробничий журнал внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук, затвердженого наказом МОН України від 18 грудня 2018 року №1412. Журнал належить до категорії "Б", спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних "Україніка наукова" (реферативний журнал "Джерело"), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних "Ulrich's Periodicals Directory", "Index Copernicus", "Polish Scholarly Bibliography", "Info Base Index", "Google Scholar", "Research Bible" та науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати про сучасні досягнення у галузі електротехніки, електромеханіки, систем енергозбереження, розвитку науки і освіти у зазначених напрямках.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 18236-7036 ПР від 05.09.2011 р.

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу можна також на цьому сайті у розділі "Архів номерів". Статті розміщені в pdf-форматі.

Мови журналу: українська, англійська.

Телефон для довідок: +380 (68) 824 76 08 або на e-mail: eess@krnu.poltava.ua

© КрНУ 2013 - 2024