Науково-практичний електронний журнал

"Інженерні та освітні технології"

Науково-практичний електронний журнал "Інженерні та освітні технології"ISSN 2307-9770 (Online)

Науково-практичний електронний журнал "Інженерні та освітні технології" видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2013 року.

Виходить чотири рази на рік.

Журнал публікує після подвійного сліпого рецензування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки і освіти, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі педагогічних наук. «Інженерні та освітні технології» з 07.11. 2018 внесено до групи "Б" переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (наказ МОН України № 32 від 15.01.18). Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), міжнародних наукометричних базах даних: «IndexCopernicus», «Polska Bibliografia Naukowa», та «Google Scholar».

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу можна також на цьому сайті у розділі "Архів номерів". Статті розміщені в pdf-форматі.

Мови журналу: українська, англійська.

Телефон для довідок: +380 (68) 824 76 08 або на e-mail: eetecs.journal@gmail.com

© КрНУ 2013 - 2024