Науково-практичний електронний журнал

"Інженерні та освітні технології"

Науково-практичний електронний журнал "Інженерні та освітні технології"

Tom 11/2023(3)

Зміст


Впровадження нових форм і методів організації навчально-виховного процесу у ВНЗ: історія і сучасність

З досвіду організації викладання англійської мови здобувачам вищої освіти немовних спеціальностей
Поддубей Олена Вікторівна (ORCID: 0000-0003-1915-4889)
8
Дидактико-методичні аспекти викладання теорії ймовірностей та математичної статистики студентам ІТ напряму
Сидоренко Валерій Миколайович (ORCID: 0000-0002-4449-073X), Кирилаха Наталія Григорівна (ORCID: 0000-0002-2629-8867)
17

Сучасні тенденції розвитку професійної освіти

Формування універсальних професійних вмінь у магістрантів під час вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (на прикладі випадку з рестораном «Brass Rail»)
Василишина Наталія Максимівна (ORCID: 0000-0002-0003-9998), Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна (ORCID: 0000-0002-4393-9750)
25
Формування фахових компетенції студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» при викладанні дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення»
Істоміна Наталія Миколаївна (ORCID: 0000-0002-6811-8115)
38

Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі

Організація командної роботи у навчанні студентів інженерних спеціальностей методології Scrum
Луценко Галина Василівна (ORCID: 0000-0002-9727-7836)
53
Від 3д-моделювання до 3д-друку
Когдась Максим Григорович (ORCID: 0000-0001-7208-2680), Когдась Альона Сергіївна (ORCID: 0009-0009-9968-6535)
66