Науково-практичний електронний журнал

"Інженерні та освітні технології"

Науково-практичний електронний журнал "Інженерні та освітні технології"

Tom 11/2023(4)

Зміст


Впровадження нових форм і методів організації навчально-виховного процесу у ВНЗ: історія і сучасність

Соціолінгвістичний аспект мовної стратегії як складова міждисциплінарного виміру поняття «безпека» [in English]
Бересток Ольга Володимирівна (ORCID: 0000-0001-7912-9592)
8
Залученість як джерело ресурсного наповнення викладача у професійній діяльності [in Ukrainian]
Шевченко Ілля Сергійович (ORCID: 0009-0009-0656-7909), Герасименко Лариса Віталіївна (ORCID: 0000-0003-3725-8681)
19

Сучасні тенденції розвитку професійної освіти

Розробка методики щодо зменшення невизначеності умов при ухваленні управлінських рішень [in English]
Рилова Наталя Вікторівна (ORCID: 0000-0002-1136-653X), Мякота Євгеній Олександрович (ORCID: 0009-0009-8478-2540)
31

Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі

Використання технологій віртуальної реальності у професійній підготовці магістрантів під час вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (на прикладі ділової гри-тренажеру) [in English]
Василишина Наталія Максимівна (ORCID: 0000-0002-0003-9998)
46